ELEKTROMEDING   proizvodnja, servis i prodaja. Niš, ZONA 3-88, t-f: 018 544-843, 063 448561

 

Stojan Stanojević, dipl. inž. elektronike i magistar nauka iz oblasti elektronike, je vlasnik radnje ELEKTROMEDING.

 

Stojan Stanojević je rođen 1954 godine u selu Vujanovo, opština Bojnik ( Pusta Reka ), od roditelja Radivoja i Bosiljka. Sada živi u Nišu sa suprugom Milkom i dva sina, Rade (1980) i Dragan (1982).

 

 

 

 

Kratki podaci iz Biografije:

 • Osnovnu školu je učio u Vujanovu (1-4 r.),  Oranu (5 i 6 r.) i Leskovcu (7 i 8 r.).

 • Gimnaziju je završio u Leskovcu 1972 godine.

 • Elektronski fakultet u Nišu je završio 1977 godine kao najbolji diplomirani student u generaciji.

 • Zaposlio se 1977 godine u Fabrici Rendgen Aparata u Ei u Nišu.

 • Oženio se 1980 godine.

 • Magistarske studije je završio 1984 godine na Elektronskom fakultetu u Nišu.

 • 1990 godine je bio na specijalizaciji u Beču (Austrija) kao stipendista Austrijske Vlade.

 • 1996 godine je osnovao radnju ELEKTROMEDING.

 • Od 2000 g. do 2004 godine bio je odbornik u Skupštini grada Niša i predsednik UO Fonda za talente.

 • 2003 godine, od aprila do jula, bio je gen. direktor JUGORENDGENa.

 • 2006 god je izabran za predsednika Udruženja pustorečana u Nišu ( www.pustareka.org.rs ).

 • Napisao je misaoni roman "Aleksandar i druge srpske reči" i objavio dva izdanja, 2005 i 2006 godine.

Radna biografija:

 • Dobitnik nagrada na takmičenjima iz matematike i fizike u osnovnoj školi.

 • Učesnik svih republičkih takmičenja iz matematike i fizike tokom učenja Gimnazije.

 • Dobitnik Povelja univerziteta u Nišu kao najbolji student godine i najbolji diplomirani student.

 • Asistent na Elektronskom fakultetu 1977 g. i Tehnološkom fakultetu 1981 i 1982 godine.

 • Naučni radovi sa Prof dr Vančom Litovskim i prof dr Savom Aćimovićem i stručni radovi vezani za magistarski rad.

 • Magistarski rad iz oblasti rendgenske tehnike.

 • Inženjer Servisa i Razvoja Fabrike Rendgen Aparata, Rukovodioc Razvoja i direktor Fabrike.

 • Veći broj urađenih projekata u Razvoju, Kontroli i Servisu Fabrike Rendgen Aparata.

 • Nekoliko stručnih poseta "Sumens"-a i nekih drugih firmi iz oblasti rendgenske tehnike.

 • Projektovan u urađen softver i hardver za digitalnu radiografiju na platformi PC. Prodato je nekoliko sistema.

 • Kao vlasnik ELEKTROMEDINGa realizovao je nekolko stotina poslova kod više od sto korisnika.

Pogledajte linkove:

www.pustareka.org.rs - zavičajni sajt udruženja pustorečana

www.svevlad.org.rs - sajt za staru srpsku istoriju

http://fourier.networks.imdea.org/~rade_stanojevic/  -sin Rade Stanojević

 

 

vrati se nazad

   Stojan Stanojević, Niš, ul. Branko Krsmanović, br 8/61, m. tel. 063-448561,     stojan@medianis.net , stojan.stanojevic@gmail.com