ELEKTROMEDING   proizvodnja, servis i prodaja. Niš, ZONA 3-88, t-f: 018 544-843, 063 448561

 

 

Stojan Stanojević, dipl. inž. elektronike i magistar nauka iz oblasti elektronike, je vlasnik radnje ELEKTROMEDING.

 

Stojan Stanojević je rođen 1954 godine u selu Vujanovo, opština Bojnik ( Pusta Reka ), od roditelja Radivoja i Bosiljka. Sada živi u Nišu sa suprugom Milkom i dva sina, Rade (1980) i Dragan (1982).

 

 

 

 

Kratki podaci iz Biografije:

·       Osnovnu školu je učio u Vujanovu (1-4 r.),  Oranu (5 i 6 r.) i Leskovcu (7 i 8 r.).

·       Gimnaziju je završio u Leskovcu 1972 godine.

·       Elektronski fakultet u Nišu je završio 1977 godine kao najbolji diplomirani student u generaciji.

·       Zaposlio se 1977 godine u Fabrici Rendgen Aparata u Ei u Nišu.

·       Oženio se 1980 godine.

·       Magistarske studije je završio 1984 godine na Elektronskom fakultetu u Nišu.

·       1990 godine je bio na specijalizaciji u Beču (Austrija) kao stipendista Austrijske Vlade.

·       1996 godine je osnovao radnju ELEKTROMEDING.

·       Od 2000 g. do 2004 godine bio je odbornik u Skupštini grada Niša i predsednik UO Fonda za talente.

·       2003 godine, od aprila do jula, bio je gen. direktor JUGORENDGENa.

·       2006 god je izabran za predsednika Udruženja pustorečana u Nišu ( www.pustareka.org.rs ).

·       Napisao je misaoni roman "Aleksandar i druge srpske reči" i objavio dva izdanja, 2005 i 2006 godine.

Radna biografija:

·       Dobitnik nagrada na takmičenjima iz matematike i fizike u osnovnoj školi.

·       Učesnik svih republičkih takmičenja iz matematike i fizike tokom učenja Gimnazije.

·       Dobitnik Povelja univerziteta u Nišu kao najbolji student godine i najbolji diplomirani student.

·       Asistent na Elektronskom fakultetu 1977 g. i Tehnološkom fakultetu 1981 i 1982 godine.

·       Naučni radovi sa Prof dr Vančom Litovskim i prof dr Savom Aćimovićem i stručni radovi vezani za magistarski rad.

·       Magistarski rad iz oblasti rendgenske tehnike.

·       Inženjer Servisa i Razvoja Fabrike Rendgen Aparata, Rukovodioc Razvoja i direktor Fabrike.

·       Veći broj urađenih projekata u Razvoju, Kontroli i Servisu Fabrike Rendgen Aparata.

·       Nekoliko stručnih poseta "Sumens"-a i nekih drugih firmi iz oblasti rendgenske tehnike.

·       Projektovan u urađen softver i hardver za digitalnu radiografiju na platformi PC. Prodato je nekoliko sistema.

·       Kao vlasnik ELEKTROMEDINGa realizovao je nekolko stotina poslova kod više od sto korisnika.

Pogledajte linkove:

www.pustareka.org.rs - zavičajni sajt udruženja pustorečana

 

 

 

vrati se nazad

 

   Stojan Stanojević, Niš, ul. Branko Krsmanović, br 8/61, m. tel. 063-448561,    stojan.stanojevic@gmail.com